Xem Tuổi Năm 2016

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Tý (Chuột)

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất:

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Tỵ (Rắn)

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng (Tháng 1 âm lịch) : Đầu xuân là lúc dương khí đang lên, cuộc đời tuy có phong sương nhưng sau 30 tuổi sẽ có cơ hội thăng tiến.

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Sửu

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Ngọ

Trong 12 tháng của năm Ngọ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau

Xem tuổi sinh con năm 2016 tháng nào là tốt nhất cho tuổi Dần

Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.